Računanje s heterogenimi sistemi (oneAPI)

Potrebe po intenzivnem računanju in obdelavi velikih količin podatkov so botrovale iznajdbi številnih inovativnih rešitev za strojno pospeševanje, njihova uporaba pa je postajala čedalje bolj zapletena za končne uporabnike (denimo raziskovalce), zato so bile v zadnjem letu predlagane nekatere nove … Read More

Droplet spread of infections

The 9th Institute colloquium was given by Matej Kanduč from the Biophysics group: A large number of infectious diseases are transmitted via large droplets and by airborne routes. How far these droplets can move, how rapidly and strongly they deposit … Read More

PhD position in biophysics group

The group of biophysics is looking for a PhD student. The research will focus on molecular structures of biological membranes using molecular computer modeling and analytical approaches.

Hiperuniformnost na krožnici

Hiperuniformnost na krožnici   Hiperuniformnost opisuje stanja snovi, ki lahko kljub lokalni razurejenosti kažejo znake urejenosti na večjih prostorskih skalah. Pomembni primeri hiperuniformnih stanj snovi so denimo kvazikristali, zataknjena naključna pakiranja delcev in fermionski točkovni procesi. Koncept hiperuniformnosti je bil … Read More

Interakcije med kovinskimi nanodelci

Interakcije med kovinskimi nanodelci   Kovinski nanodelci so deležni velike znanstvene pozornosti zaradi edinstvenih fizikalnih in kemijskih lastnosti, primernih za širok spekter aplikacij. Njihova velika kovinska polarizabilnost je ključni dejavnik, ki opredeljuje njihov elektrostatični značaj v različnih ionskih raztopinah. Vpeljali … Read More

1 2