Conferences Organized by F-1 Department Members

2007  2008  2009  2011  2013  2014  2015  2017  2018  
  • Ljubljana Corr18: Correlated electrons in, near, and far from equilibrium, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, From: 6th June 2018, To: 8th June 2018
    Organizers: J. Bonča, J. Mravlje, A. Ramšak, L. Vidmar, more...
    Med 6. in 8. junijem 2018 bomo pod pokroviteljstvom Odseka za teoretično fiziko – F1 ter v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko, organizirali mednarodno znanstveno delavnico z naslovom Correlated Electron systems in, near, and from from equilibrium . Prispevki predstavljeni na delavnici bodo obravnavali aktualna področja koreliranih elektronskih sistemov, superprevodnikov, magnetnih sistemov, materialov z močno sklopitvijo spin-orbit, neravnovesno kvantno dinamiko v večdelčnih elektronskih sistemih ter odprte probleme termalizacije v zaprtih kvantnih sistemih.
    Konferenca bo potekala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pričakujemo udeležbo vsaj 13 uglednih raziskovalcev iz Francije, Nemčije, Poljske, Hrvaške, Švice ter Japonske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Dec, 2018 Seminar:
Dec 11: Low energy spec...
Lucas Hackl (MPQ Garchi...
30 Nov, 2018 Seminar:
Dec 4: DC-transport pr...
Jan Skolimowski (JSI)...
28 Nov, 2018 Publication:
Vidmar L., Hackl L., Bi...
Phys. Rev. Lett. 121...
2 Nov, 2018 Seminar:
Nov 6: Cesium solitons...
Tadej Mežnaršič (F-5...
26 Oct, 2018 Publication:
Zhang Y., Vidmar L. and...
Phys. Rev. A 98...
24 Oct, 2018 Abroad:
Invited Talk
Nejc Košnik...
24 Oct, 2018 Abroad:
Invited Talk
Jernej F. Kamenik...
19 Oct, 2018 Seminar:
Oct 23: The smothered p...
Friedrich Krien...
External News