Conferences Organized by F-1 Department Members

2007  2008  2009  2011  2013  2014  2015  2017  2018  
  • Ljubljana Corr18: Correlated electrons in, near, and far from equilibrium, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, From: 6th June 2018, To: 8th June 2018
    Organizers: J. Bonča, J. Mravlje, A. Ramšak, L. Vidmar, more...
    Med 6. in 8. junijem 2018 bomo pod pokroviteljstvom Odseka za teoretično fiziko – F1 ter v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko, organizirali mednarodno znanstveno delavnico z naslovom Correlated Electron systems in, near, and from from equilibrium . Prispevki predstavljeni na delavnici bodo obravnavali aktualna področja koreliranih elektronskih sistemov, superprevodnikov, magnetnih sistemov, materialov z močno sklopitvijo spin-orbit, neravnovesno kvantno dinamiko v večdelčnih elektronskih sistemih ter odprte probleme termalizacije v zaprtih kvantnih sistemih.
    Konferenca bo potekala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pričakujemo udeležbo vsaj 13 uglednih raziskovalcev iz Francije, Nemčije, Poljske, Hrvaške, Švice ter Japonske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Mar, 2019 Seminar:
Mar 26: Magnetism of fr...
Jürgen Schnack...
14 Mar, 2019 Abroad:
Tutorial Lecture
Jernej F. Kamenik...
4 Mar, 2019 Seminar:
Mar 5: Localized and b...
Marko Žnidarič (FMF, ...
4 Mar, 2019 Abroad:
Contributed Talk
Nejc Košnik...
28 Feb, 2019 Abroad:
Seminar
Jernej F. Kamenik...
28 Feb, 2019 Abroad:
Invited Talk
Jernej F. Kamenik...
25 Feb, 2019 Seminar:
Feb 26: Landau-Zener In...
Mikhail Kiselev...
11 Feb, 2019 Publication:
Hackl L., Vidmar L., Ri...
Phys. Rev. B 99...
External News