Conferences Organized by F-1 Department Members

2007  2008  2009  2011  2013  2014  2015  2017  2018  
  • Ljubljana Corr18: Correlated electrons in, near, and far from equilibrium, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, From: 6th June 2018, To: 8th June 2018
    Organizers: J. Bonča, J. Mravlje, A. Ramšak, L. Vidmar, more...
    Med 6. in 8. junijem 2018 bomo pod pokroviteljstvom Odseka za teoretično fiziko – F1 ter v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko, organizirali mednarodno znanstveno delavnico z naslovom Correlated Electron systems in, near, and from from equilibrium . Prispevki predstavljeni na delavnici bodo obravnavali aktualna področja koreliranih elektronskih sistemov, superprevodnikov, magnetnih sistemov, materialov z močno sklopitvijo spin-orbit, neravnovesno kvantno dinamiko v večdelčnih elektronskih sistemih ter odprte probleme termalizacije v zaprtih kvantnih sistemih.
    Konferenca bo potekala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pričakujemo udeležbo vsaj 13 uglednih raziskovalcev iz Francije, Nemčije, Poljske, Hrvaške, Švice ter Japonske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Jan, 2019 Publication:
A. Lošdorfer Božič a...
Biophys. J. 113...
16 Jan, 2019 Publication:
A. Lošdorfer Božič a...
J. Phys. Condens. Matter
16 Jan, 2019 Publication:
A. Lošdorfer Božič...
Soft Matter 14...
16 Jan, 2019 Publication:
A. Lošdorfer Božič, ...
J. Phys. Condens. Matter
16 Jan, 2019 Publication:
A. Lošdorfer Božič a...
J. Chem. Phys. 149...
16 Jan, 2019 Publication:
A. Lošdorfer Božič a...
Biophys. J. 115...
16 Jan, 2019 Publication:
Tadić B....
European journal of physics...
16 Jan, 2019 Publication:
Triebl R., Kramberger G...
Physical Review B 98...
External News