Conferences Organized by F-1 Department Members

2007  2008  2009  2011  2013  2014  2015  2017  2018  
  • Ljubljana Corr18: Correlated electrons in, near, and far from equilibrium, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, From: 6th June 2018, To: 8th June 2018
    Organizers: J. Bonča, J. Mravlje, A. Ramšak, L. Vidmar, more...
    Med 6. in 8. junijem 2018 bomo pod pokroviteljstvom Odseka za teoretično fiziko – F1 ter v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko, organizirali mednarodno znanstveno delavnico z naslovom Correlated Electron systems in, near, and from from equilibrium . Prispevki predstavljeni na delavnici bodo obravnavali aktualna področja koreliranih elektronskih sistemov, superprevodnikov, magnetnih sistemov, materialov z močno sklopitvijo spin-orbit, neravnovesno kvantno dinamiko v večdelčnih elektronskih sistemih ter odprte probleme termalizacije v zaprtih kvantnih sistemih.
    Konferenca bo potekala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pričakujemo udeležbo vsaj 13 uglednih raziskovalcev iz Francije, Nemčije, Poljske, Hrvaške, Švice ter Japonske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Aug, 2019 Publication:
Tadic, B., Andjelkovic,...
Scientific Reports 9...
24 Jul, 2019 Publication:
Mitrovic Dankulov M., T...
Physical Review E 100...
3 Jul, 2019 Seminar:
Jul 4: Slow heating an...
Wojciech De Roeck (KU L...
3 Jul, 2019 Seminar:
May 21: Quantum chaos c...
Jan Šuntajs (JSI)...
2 Jul, 2019 Seminar:
Jul 2: The importance...
Dario Rosa (Korea Insti...
27 Jun, 2019 Seminar:
Jun 28: Frustration in ...
G. Reza Jafari (CEU Bud...
19 Jun, 2019 Seminar:
Jun 20: Inversion and Q...
Brijesh Kumar (New Delh...
17 Jun, 2019 Seminar:
Jun 18: Spectral Functi...
Janez Bonča...
External News