Conferences Organized by F-1 Department Members

2007  2008  2009  2011  2013  2014  2015  2017  2018  2019  
  • Ljubljana Corr18: Correlated electrons in, near, and far from equilibrium, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, From: 6th June 2018, To: 8th June 2018
    Organizers: J. Bonča, J. Mravlje, A. Ramšak, L. Vidmar, more...
    Med 6. in 8. junijem 2018 bomo pod pokroviteljstvom Odseka za teoretično fiziko – F1 ter v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko, organizirali mednarodno znanstveno delavnico z naslovom Correlated Electron systems in, near, and from from equilibrium . Prispevki predstavljeni na delavnici bodo obravnavali aktualna področja koreliranih elektronskih sistemov, superprevodnikov, magnetnih sistemov, materialov z močno sklopitvijo spin-orbit, neravnovesno kvantno dinamiko v večdelčnih elektronskih sistemih ter odprte probleme termalizacije v zaprtih kvantnih sistemih.
    Konferenca bo potekala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pričakujemo udeležbo vsaj 13 uglednih raziskovalcev iz Francije, Nemčije, Poljske, Hrvaške, Švice ter Japonske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Dec, 2019 Seminar:
Dec 6: Hidden Topology...
Bosiljka Tadić (JSI an...
29 Nov, 2019 Conference:
Workshop on Higher-...
Complexity Science ...
29 Nov, 2019 Abroad:
Invited Talk
Bosiljka Tadic...
19 Nov, 2019 Position:
Postdoc in Elementa...
Contact Jernej F. Kamen...
17 Nov, 2019 Seminar:
Nov 19: High-Tc cuprate...
Neven Barišić (TU Vie...
8 Nov, 2019 Seminar:
Nov 12: Numerical metho...
Patrycja Lydzba (Wrocla...
22 Oct, 2019 Abroad:
Invited Talk
Nejc Košnik...
11 Oct, 2019 Abroad:
Invited Talk
Bosiljka Tadic...
External News