prof. dr. Anton Ramsak                      

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko  UL
Institut Jozef Stefan, Odsek za Teoreticno fiziko            IJS