Spoznajte fizike!


Da bi studentom fizike na Univerzi v Ljubljani pomagali pri odlocitvi, kaj po diplomi, smo na Fakulteti za matematiko in fiziko v letih 2002-2012 prirejali srecanja z nasimi diplomanti, ki so predstavili svojo poklicno kariero in svoje delo. Teme, o katerih so spregovorili, so bile

  • katera dela so opravljali po diplomi, v kaksni zvezi so bila s fiziko, kaksne dodatne kvalifikacije so si pridobili in zakaj so se odlocili za dosolanje, ter kako pomembna je fizika pri njihovem delu
  • podrobnejsi opis njihovega sedanjega dela, v koliksni meri je povezano s fiziko
  • kaksno je njihovo mnenje o studiju fizike: je bilo smiselno, da so studirali fiziko, katera znanja in vescine, ki so si jih pridobili na FMF, jim danes posebej koristijo; ali se jim zdi, da bi bilo treba studij fizike prilagoditi; ce da, kako.

Velika vecina gostov so bili diplomirani fiziki, stevilni med njimi pa so si pridobili podiplomsko izobrazbo tudi z drugih podrocij znanosti in tehnike, ekonomije itd. Navadno smo pripravili kaksnih 5 srecanj letno, na vsako smo povabili po 3 goste.

dr. Janez Pirs pojasnjuje zgradbo samodejnega tekocekristalnega filtra varilne celade, ki jo izdeluje podjetje Balder

Vase mnenje

o srecanjih je zelo dobrodoslo. Pisite na elektronski naslov !

Vec o karierah fizikov

http://www.aip.org/statistics/
http://careers.aps.org/
http://careers.iop.org/
uvodno predavanje o nacrtovanju poklicne poti

Dosedanji gostje