Za studente

 


Sedanja predavanja

Pretekla predavanja

Navodila za pripravo seminarjev

Izpitni roki 2014/15

    Prosim vse kandidate, da mi po elektronski posti sporocite, kdaj bi zeleli opravljati izpit. Ce bom le v Ljubljani, se za izpit lahko dogovorimo tudi izven izpitnih rokov, torej julija in avgusta.
    Jeseni 2015 bomo imeli izpite 31. 8., 3. 9., 22. 9. in 25. 9., vselej v predavalnici F6. Ker je stevilo kandidatov, ki bodo v teh dneh lahko pristopili k izpitu, omejeno, se, prosim, prijavite cim prej.