Izbrana poglavja iz uporabne fizike

 


Namen predmeta je predstaviti izbrana podrocja fizike - materialov in pojavov ter naprav in procesov -, ki so bodisi izraziteje zastopana v slovenski industriji in aplikativni sferi bodisi so osnova sodobne tehnologije. Poudarek je na vsebinah, ki jih je mogoce neposredno navezati na teoreticna in eksperimentalna znanja, s katerimi se studentje seznanijo pri temeljnih predmetih programa, ter s tem izpostaviti uporabno vrednost slednjih. Predmet se uravnotezeno naslanja na klasicno (elastomehanika, termodinamika, elektromagnetno polje, optika) in moderno fiziko (kvantna fizika, fizika trdne snovi, fizika jedra in delcev) ter zlasti na eksperimentalne metode (praktikumi, fizikalna merjenja).

Pomemben vidik predmeta je predstavitev soodvisnosti razvoja naprav, procesov in materialov. Skozi prepletenost zahtev, ki jim morajo zadostiti sodobne tehnologije, se slusatelji seznanijo s kompleksnostjo tehnoloskega razvoja, kar pripomore k razumevanju pomena obvladovanja temeljnih fizikalnih znanj in vescin.

Podrocja, ki jih predstavimo, so:

  • polimeri,
  • koloidi,
  • medicinska fizika,
  • gradbena fizika in
  • fotonski kristali.
Sestavni del predmeta so strokovne ekskurzije, ki ilustrirajo obravnavana poglavja in nudijo neposreden vpogled v nacin dela v industriji. Podjetja in ustanove, ki jih obiscemo, so:

Program dela za solsko leto 2008/09 najdete tule.

Studenti so doslej obdelali tele seminarske teme: